اصلاح طرح لبخند

طرح لبخند شامل دندانهای قدامی فرد می باشد . فردی که دندانهای جلوی دهلنش فاصله دار یا نا منظم ‏است و یا کوتاه تر از حد طبیعی می باشد یا نا متقارن است و یا حتی بد رنگ میباشد. با اصلاح این ‏موارد ظاهری جذاب و لبخندی زیبا و اعتماد بنفس را تجربه می کند و از نمایاندن آن لذت می برد .در واقع اصلاح طرح لبخند راهی است برای  اعتماد بنفس بیشتر.

. ‏روشهای اصلاح طرح لبخند شامل ارتودنسی – لامینیت – . روکشهای زیبایی و کامپوزیتهای نوری ‏می باشد.
در صورتیکه دندانهانا منظم باشند با قرار دادن بریس ها روی دندانها در یک دوره ۶ ماهه الی ۲ساله ‏می توان آن ها را جابجا کرد . بهترین سن برای . ارتودنسی دوره نوجوانی و اوایل جوانی است

بجای ارتودنسی متداول فقط برای منظم کردن دندانها در معرض دید با روشهای سریع در کمتر از ‏یک هفته می توان آنها را منظم کرد . این روشها با تغییر در حجم و شکل دندانها ی جلو آنها را مرتب ‏و زیبا تر می کند . این .روش ها شامل لامینیت روکش های زیبایی و کامپوزیتهای نوری میباشند.