تست زیبائی لبخند

یا تا بحال با یک فرد جذاب و خنده رو برخورد داشته اید؟ چه چیزی از صورت او به یاد دارید؟ آیا تا بحال فکر کرده اید که چه چیز باعث می شود که یک فرد گرم و جذاب باشد وفرد دیگری سرد و ‏بی روح؟ درست است تنها . تفاوت در لبخند گرم و زیبای آنان نهفته است.
در برخورد های فردی اولین چیزی که از صورت فرد مقابل مورد توجه قرار می گیرد دندانهای ‏جلوی دهان اوست که حین ارتباط گفتاری مشخص می شود. همین نکته است که دندانزشکی زیبائی را ‏در محدوده . لبخند(دندانهای جلو) بارز کرده است‏
با انجام این تست خود شما قادر خواهید بود تشخیص دهید آیاکاندید . دندانپزشکی زیبائی هستید یا خیر‏
‏ آیا دندانهای شما نسبت به خط وسط صورت متقارن است ؟‏
‏ آیا دندان کج و یا نا مرتب دارید؟
‏ دندان شکسته و یا لب پریده دارید؟
‏ آیا هیچ کدام از دندانهای شما تیزیا دندانه داریا صاف شده و کوتاه نیست؟
‏ آیا دندانی دارید که زیاده از حد بلندیا کوتاه باشد؟
‏ فضای خالی در بین دندانهای جلو وجود دارد یا خیر؟
‏ آیا در هنگام خنده لثه شما بیش از حد پیدا است؟
‏ آیا در لبه لثه ای دندانهایتان لبه سیاه روکش یا پرکردگی مشخص است؟‏
‏ لثه شما پف کرده یا به رنگ آبی یا بنفش نیست؟
‏ آیا تا به حال احساس کرده اید که بوی دهانتان خوب نیست؟
اگر به هر کدام از سوالات فوق پاسخ مثبت داده اید و فکر می کنید که از میزانی از اهمیت ‏برخوردارند که باید اصلاح شوند با ما تماس بگیرید