روکشهای زیبایی

روکشها به طور معمول دارای یک هسته مرکزی فلزی می باشند که روی آن با چینی پخته شده ‏همرنگ دندان پوشیده شده است . عیب این روکشها در دندانهای جلو نیازمندی آن به تراش بیشتر ‏دندان پایه و کدر بودن آن به علت سایه فلزی از ورای لایه نازک چینی و لبه تیره رنگ آن در قسمت ‏لثه و تغییر رنگ لثه می باشد . با تکنیک های جدید لابراتواری چینی های مقاومی عرضه شده است ‏که علاوه بر رفع معایب یاد شده مقاومت بالای را هم دارا می باشد . لبخندی فوق العاده با دندانهایی ‏خوش رنگ ترو شفاف . تر بدون سایه سیاه رنگ در ناحیه لثه ارمغان روکشهای تمام چینی ‏است.