معاینات دوره ای

ضرورت معاینات دوره ای :
اغلب افراد هنگامی به دندانپزشک مراجعه می کنند که درد – عفونت – آبسه یا حساسیت به سرما و ‏گرما و یا گیر غذایی در ناحیه ای از دهان دارند. و یا قسمتی از دندانشان می شکند
حقیقت این است که در این موارد عمر دندانها کم شده است و هزینه . اعمال دندانپزشکی برای درمان ‏بیشتر شده است ‏

با توجه به این اصل که اگر واقعا مشکلی وجود داشته باشد درمان سریعتر عمر بیشتر دندان را ‏تضمین می کند و کار آرایی آن را بیشتر می کند و هزینه کمتری را هم شامل می شود . لزوم معاینات ‏دوره ای قبل از تخریب بیشتر دندانها مورد توجه قرار می گیرد . زیرا اگر ما چشمانمان را بر روی ‏مشکل ببندیم آن مشکل روزبروز بیشتر می شود و با عدم اهمیت ما. متوقف نخواهد شد ‏‏ ‏

در معاینات ۶ ماه دندانپزشک به کمک معاینه چشمی ، دوربین دیجیتال داخل دهانی و رادیوگرافی ‏های کوچک و یا تمام فک در صورت وجود پوسیدگی و یا مشکلات عفونت و نشان دادن آن بکمک ‏‏ کامپیوتر و مانیتور به مراجعین آنها در جریان کامل مشکل قرار می گیرند و در صورت نیاز با ‏اطلاع . کامل از روند درمان ، درمان صورت می پذیرد ‏
اینگونه مراجعین با مشاهده چشمی نظیر آنچه که دندانپزشک می بیند و اطلاع کامل از مشکل موجود ‏و راه درمان آن ، درمان شروع می شود و دندانپزشک و مراجعین با هم به مشکل خاتمه می دهند . ‏‏ مطمئنا این روش دامنه و سریعتری از امنیت واعتماد و اطمینان را بستر سازی می کند.