پر کردگی همرنگ دندان

هر چند بعضی دندانپزشکان در سراسر دنیا در مورد ضررهای آمالگام مبالغه می کنند ولی در ‏مجامع علمی و کتب مرجع دندانپزشکی .هنوز جایگاه آمالگاه محفوظ است.
احترام به نقش آمالگام بعنوان یک پیش کسوت از توجه به ترمیم های رنگ دندان که پویا و پر انرزی ‏با تکنولوژی بالا به همراه یک ترمیم .زیبایی را نیزبه همراه داردنمی کاهد‏ .
کامپوزیتی ( ترمیم رنگ دندان ) که توسط کمپانی معتبری ساخته شده باشد و با تکنیک حساس توصیه ‏شده توسط کارخانه بوسیله دندانپزشک با تجربه کار شود علاوه بر زیبایی استحکام و ماندگاری بالا ‏را نیز دارا می باشد و حساسیت دندانها بعد از ترمیم به سرما و گرما کمترمی شود‏.
شاید این علتی باشد که بعضی افراد با مراجعه به دندانپزشکان، تقاضای تعویض یک پرکردگی آمالگام ‏با مواد رنگ دندان را دارند.